Làm mộ thì chọn đá nào tốt hơn?

Bác Nguyễn Xuân Trường hỏi: Làm mộ thì chọn đá nào tốt hơn? Đá làm mộ thường là đá xanh nguyên khối, có thể là đá xanh Thanh Hóa hoặc Đá xanh Nghệ An. Đá Ninh Bình bây giờ khan hiếm hơn do hạn chế trong việc khai thác đá để đảm bảo Tỉnh Đầu tư phát triển Du lịch làm trọng điểm. Đá Ninh Bình thì già đá hơn Đá xanh Thanh Hóa, Đá xanh Thanh Hóa lại to bản, dầy dặn hơn, đá Nghệ An cũng đẹp tuy nhiên không phong phú và nhiều như đá Thanh Hóa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình