Lăng Mộ đá đẹp Anh Quân, Quan niệm về thế giới địa ngục?

ĐÁ MỸ NGHỆ ANH QUÂN – Đơn vị thi công, xây dựng Lăng mộ đá, mộ đá đẹp HÀNG ĐẦU tại Việt Nam hiện nay. Là đơn vị có bề dày kinh nghiệm 30 năm xây dựng và phát triển tại làng nghề Đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình, luôn giữ gìn và phát huy những tinh hoa, truyền thống mà ông cha đã để lại, xây dựng Thương hiệu ĐÁ MỸ NGHỆ hàng đầu tại Việt Nam, được nhiều gia chủ và dòng họ lựa chọn hiện nay.

[joli-toc]
Toàn cảnh công trình Xây dựng Lăng mộ đá đẹp bằng Đá xanh rêu granite nguyên khối, cao cấp tại tỉnh Thái Bình năm 2020 của Đá mỹ nghệ Anh Quân.
Toàn cảnh công trình Xây dựng Lăng mộ đá đẹp bằng Đá xanh rêu granite nguyên khối, cao cấp tại tỉnh Thái Bình năm 2020 của Đá mỹ nghệ Anh Quân.

Thế giới địa ngục là nơi để đối trị tánh tội của chúng sanh, tướng tội là những tội lỗi do lời nói và hành động gây tạo, còn gọi là tội lỗi của thân nghiệp và khẩu nghiệp; riêng tánh tội là những tội lỗi do tâm ý chủ mưu xúi dục, còn gọi là tội lỗi của ý nghiệp

Xem xét và nghiệm qua các Kinh Luận

Các Kinh Luận đại khái như, Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Trường Bộ, Luận Thuận Chánh Lý… Muốn xét nghiệm những Kinh Luận này, trước hết chúng ta phải duyệt qua quá trình lịch sử của thời đại; thời đại thứ nhất, kể từ thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời trở về trước được gọi là thời đại thần thông độc tôn, thời đại thứ hai, kể từ thời kỳ vào khoảng 2000 năm sau Phật nhập diệt là thời đại võ lâm độc tôn, thời đại thứ ba là thời kỳ hiện đại được gọi là thời đại khoa học độc tôn.

Mẫu Lăng mộ đá, Giá Lăng Mộ đá đẹp năm 2021

Chúng ta đang ở thờ đại khoa học độc tôn, nếu nhìn lại trở về trước vào thời đại thần thông và võ lâm độc tôn thì chỉ nhìn vào với đôi mắt huyền thoại, nhưng không nhìn vào với đôi mắt thực tế. Điển hình như gần đây hơn, vào năm 1963, đối với sự kiện: Trái Tim Bất Diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn ở miền nam Việt Nam, các vị sanh sau năm 1975 đều cho đó là huyền thoại, không kiểm chứng được, nhưng còn những người sống vào thời kỳ đó, đã chứng kiến sự kiện đây đều xác nhận cho là thực tại; sự kiện Trái Tim Bất Diệt nếu là huyền thoại thì chính phủ Hoa Kỳ không bỏ rơi chánh phủ Ngô Đình Diệm. Còn thời đại võ lâm độc tôn là thời đại người học võ phải thực hiện ba giai đoạn là đánh nhanh, nhảy cao và phi hành. Ba giai đoạn này của võ lâm, người học võ ai cũng đều biết, ở đây không cần bàn kỹ, vì nó không phải là chủ đề chính trong đề tài muốn nói. Chủ đề chính trong đề tài là những dữ kiện để chứng minh có thế giới địa ngục hay không có. Để làm sáng tỏ thế giới địa ngục, chúng ta phải khảo sát qua những dữ kiện thần thông.

Thế giới địa ngục là nơi để đối trị tánh tội của chúng sanh, tướng tội là những tội lỗi do lời nói và hành động gây tạo.
Thế giới địa ngục là nơi để đối trị tánh tội của chúng sanh, tướng tội là những tội lỗi do lời nói và hành động gây tạo.

Sự kiện thứ nhất là thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời vào thời đại thần thông độc tôn; theo sử liệu, người nào không có thần thông là người đó không có khả năng lãnh đạo, như bên Bà La Môn Giáo, hai vị lãnh tụ hai giáo phái là A La Lam (Alàrà-Kàlama) và Uất Đa Ma Tử (Uddaka-Ràmaputta), hai vị này đều chứng Ngũ Thông; còn bên Phật Giáo được kể đến nhiều nhất là hai vị Xá Lợi Phất (Sariputta) và Mục Kiền Liên (Moggallàna), hai vị này trước khi theo Phật Giáo là hai lãnh tụ thuộc hai giáo phái đạo thờ thần lửa, dưới trướng của hai vị này mỗi vị gồm có 500 đệ tử, hai vị này cũng đều chứng Ngũ Thông.

Ngũ Thông gồm có: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Tha Tâm Thông, riêng Đức Phật Thích Ca chỉ hơn họ một thông là Lậu Tận Thông, ở đây chỉ nói đến dữ kiện mà không cần phải giải nghĩa. Theo lịch sử Phật giáo, Đức Phật Thích Ca muốn độ ông em một cha khác mẹ là Nan Đà, vì ông này đam mê vợ quá mức, đầu tiên Phật dùng Thần Thông Lậu Tận dẫn ông lên Trời Đao Lợi vừa thăm mẹ là Hoàng Hậu Ma Da (Maya), vừa cho ông thấy mấycô tiên nữ ở đây đẹp hơn vợ của ông, kế đến Phật dẫn ông xuống cõi địa ngục để chứng kiến cảnh hành hạ của người dân ở dưới, sau khi thấy hai cảnh tượng này, ông Nan Đà mới chịu xuất gia theo Phật.

Sự kiện thứ hai là Đức Phật dùng thần thông để độ ông bà vua Tần Bà Sa La (Bimbisara) nước Ma Kiệt Đà (Magadha) ở trong ngục; sự kiện này như thế nào, Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, ngài muốn chọn một nơi an toàn nhất để làm trung tâm phát huy tư tưởng của mình, ai cũng đều biết tư tưởng của ngài là đả phá giai cấp và nô lệ, Ngài được vua Tần Bà Sa La, nước Ma Kiệt Đà hết mình ủng hộ, Đức Phật chọn Tịnh Xá Trúc Lâm làm trung tâm phát huy tư tưởng của Ngài và được hai ông bà vua Tần Bà Sa La đứng ra bảo trợ, cho nên trong thời gian Đức Phật trụ tại nước này rất bình an không bị ai đến đánh phá chống đối; Thái tử A Xà Thế (Ajàtasattu) con của Vua Tần Bà Sa La, khi lớn lên liền cướp ngôi của vua cha và bắt hai ông bà bỏ tù cho chết đói, trong khi đó, Đức Phật Thích Ca nghĩ tình công ơn của vua bảo trợ trong thời gian Ngài trụ ở nước Ma Kiệt Đà, Đức Phật liền phái đức Mục Kiền Liên lén bay vào trong ngục không cho ai biết để hướng dẫn ông bà niệm Phật A Di Đà tu gieo duyên, đồng thời Đức Phật sử dụng Thần Thông Lậu Tận dùng hào quang thâu nhỏ lại thế giới Cực Lạc và Phật A Di Đà đang thuyết pháp đem hiện rõ trong ngục để hai ông bà đặt trọn niềm tin hướng về tu tập.

Mẫu Mộ đá Tam Sơn không mái trạm khắc Cánh SEN đẹp, kênh bong do Nghệ nhân trẻ Anh Quân thiết kế.
Mẫu Mộ đá xanh Tam Sơn không mái trạm khắc Cánh SEN đẹp, kênh bong do Nghệ nhân trẻ Anh Quân thiết kế.

Hơn nữa, đây còn là một sự kiện đặc biệt chuyển biến lạ, bà hoàng hậu Vi Đề Hy (Videhi), mẹ của thái tử A Xà Thế, được con nghịch tử thả ra, lẽ dĩ nhiên vua Tần Bà Sa La nhất định phải chết trong ngục. Khi bà hoàng hậu Vi Đề Hy được thả tự do, bà liền đến yết kiến Đức Phật Thích Ca cầu xin Phật trình bày rõ về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ, Đức Phật liền giảng Kinh Tiểu Bổn A Di Đà để cho bà và đại chúng cùng nghe, tiếp theo ở các đạo tràng khác, Đức Phật cũng giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cùng các kinh quan hệ với Tịnh Độ cho bà và đại chúng cùng nghe.Từ đó tư tưởng Tịnh Độ được nằm trong kho tàng Kinh Tạng của Phật Giáo.

Sau khi Đức Phật giảng kinh A Di Đà xong, bà hoàng hậu Vi Đề Hy căn cứ theo tinh thần của Kinh A Di Đà đứng ra vận động thành lập phong trào tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà do bà lãnh đạo qua sự bảo trợ của Đức Phật Thích Ca, phong trào này được rất đông dân chún hưởng ứng tham dự, trong đó bao gồm cả giai cấp Phệ Xá, Thủ Đà La và nô lệ, vì phong trào lớn mạnh quá đông, để có tổ chức, bà hoàng hậu Vi Đề Hy ra lệnh tất cả các thành viên trong tổ chức phải mặc y màu trắng để biểu tượng, cũng như các vị tỳ kheo xuất gia đều mặc y màu vàng để biểu tượng; y màu trắng của tổ chức là bà hoàng hậu Vi Đề Hy căn cứ theo ý nghĩa câu chuyện của bà hoàng hậu Ma Da nằm mộng thấy Bồ Tát Hộ Minh cưỡi con voi trắng sáu ngà từ trên trời bay xuống khai hông bên hữu của bà chun vào, và từ đó bà hoàng hậu Ma Da sanh ra thái tử Tất Đạt Đa, câu chuyện màu trắng ở đây của con voi trắng sáu ngà là tượng trưng cho thanh tịnh và giải thoát của Bồ Tát, còn y màu trắng của bà hoàng hậu Vi Đề Hy chủ trương là tượng trưng cho sự trong sạch và giải thoát nô lệ. Phong trào này về sau được Đức Phật chuyển thành phong trào Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di nhằm để hộ trì Phật Pháp. Có thể khẳng định tông phái Tịnh Độ không phải có từ Trung Hoa do ngài Tuệ Viễn chủ trương mà tông phái này đã có từ Ấn Độ vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế do bà hoàng hậu Vi Đề Hy lãnh đạo.

Lang tho da dep - Long dinh da cao cap Anh Quan
Lăng thờ đá đẹp Anh Quân Ninh Bình- Long dinh da cao cap Anh Quan

Sự kiện thứ ba là Đức Phật sử dụng thần thông tạo dựng năm đàn Lăng Nghiêm để hỗ trợ và sai Bồ Tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm đến hoá giải thần chú Ta Tỳ La Phạm Thiên của dâm nữ Ma Đăng Già để cứu ông A Nan; từ câu chuyện dâm nữ Ma Đăng Già đó mới có Kinh Lăng Nghiêm nằm trong kho tàng Kinh Tạng của Phật Giáo.

Nhìn qua ba sự kiện của Đức Phật Thích Ca sử dụng Thần Thông để hoá độ chúng sanh trong thời đó cũng đủ chứng minh Đức Phật đã chứng Thần Thông, nhưng vì Đức Phật không cho các đệ tử sử dụng thần thông để truyền giáo (điều này được thấy trong truyện Tăng Đồ Nhà Phật), cho nên cũng từ đó kỷ năng đào luyện thần thông đã mất chân truyền trong dân gian và đã chìm sâu quên lãng lâu đời trong xã hội. Nhờ chứng đắc thần thông, Đức Phật đã sử dụng kỷ thuật truyền giáo vô cùng độc đáo ở chỗ là Ngài sử dụng mà không ai biết. Đức Phật sử dụng kỷ thuật thuyết pháp có hai cách: Đạo Tràng Thuyết Pháp và Thiền Định Thuyết Pháp.

Mẫu Mộ Đá táng 1 lần (chôn cất một lần) đá xanh rêu Anh Quân

Đạo Tràng Thuyết Pháp là Đức Phật thuyết pháp nơi đạo tràng bằng tiếng Ấn Độ gồm có hội chúng khoảng 1250 đệ tử và các vua chúa, các quần thần, các dân chúng đều tham dự; đồng thời ngài cũng dùngThiền Định Thuyết Pháp và sử dụng Thần Thông Lậu Tận để chuyển ngữ cho các cõi khác đều cùng nghe. Thí dụ như chúng ta thuyết pháp tại chùa cho các Phật tử của chùa nghe, đó gọi là Đạo Tràng Thuyết Pháp, đồng thời chúng ta cũng dùng Online để phổ biến cho người Việt Nam khắp nơi trên thế giới đều cùng được nghe, đó thí dụ là Thiền Định Thuyết Pháp; Điều đặc biệt hơn, Đức Phật chẳng những dùng thiền định thuyết pháp mà còn sử dụng Thần Thông Lậu Tận để chuyển ngữ, thí dụ như nơi Trung Tâm Liên Hiệp Quốc, các quốc gia trên thế giới đến tham dự, trong đó có mặt người Việt Nam, người Việt Nam phát biểu bằng tiếng Việt Nam, nhưng người các quốc gia khác đều nghe được qua tiếng của họ, đấy thí dụ là chuyển ngữ bằng Thần Thông Lậu Tận. Vấn đề này được thấy nơi Phẩm Đại Hội số 19 trong Trường Bộ Kinh.

Lĩnh vực thế giới địa ngục

Muốn rõ thế giới địa ngục như thế nào, chúng ta phải đọc lại Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là kinh điển nhằm diễn tả toàn bộ thế giới địa ngục, đồng thời giới thiệu Bồ Tát Địa Tạng, người làm giáo chủ cõi U Minh mà tất cả Phật tử ai cũng đều biết nội dung của Kinh Địa Tạng này. Ngoài ra còn có Kinh Vu Lan cũng nói về thế giới địa ngục là nơi mà ngài Mục Kiền Liên xuống nơi đó để cứu mẹ. Ở đây chúng ta chỉ cần tìm hiểu về xuất xứ của bộ kinh này và xác nhận bộ kinh này chính là của Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì từ đó chúng ta mới tin tưởng thế giới địa ngục là có thật.

Khu Lăng Mộ đá Đẹp của Gia tộc Chủ tịch HĐQT triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD – Nguyễn Đình Hùng

Qua những dữ kiện vừa trình bày ở trên chứng tỏ Đức Phật Thích Ca là người đã chứng Thần Thông và cũng là người thường sử dụng hai cách thuyết pháp: thiền định và đạo tràng. Thế giới Đao Lợi là một trong những thế giới trong nội tâm A Lại Da và Đức Phật Thích Ca xuất thần lên thế giới đó bằng Đại Định Kiên Cố mà người đời thường gọi là xuất hồn, Ngài bay lên đó trong ba tháng để thuyết kinh Địa Tạng cho mẹ và các vua trời cùng nghe; trường hợp này cũng giống như chúng ta ngủ mê một giấc mơ dài thấy mình bay về Việt Nam thăm bà con (xuất hồn) và cùng họ đi tham quan các nơi, các cảnh đâyđã có đầy đủ trong nội tâm A Lại Da của chúng ta, chúng ta khi thức giấc (tỉnh giấc) vẫn nhớ lại rành mạch không thiếu sót; hiện tượng này cũng giống như Đức Phật Thích Ca sau khi ngài giảng Kinh Địa Tạng xong, trở về thế giới thực tại nơi Ấn Độ, ngài giảng lại cho các đệ tử trong đạo tràng cùng nghe và đại chúng ghi lại những điều Đức Phật giảng trên Cung Trời Đao Lợi, về sau được kết thành bộ kinh gọi là Kinh Địa Tạng và cũng được nằm trong danh bộ Tạng Kinh. Sự kiện trên thực sự cũng đủ chứng minh là có thế giới địa ngục và cũng nói lên được là có Bồ Tát Địa Tạng đang làm giáo chủ cõi U Minh, cũng giống như Đức Phật A Di Đà hiện đang làm giáo chủ nơi thế giới Cực Lạc phương Tây.

Tìm hiểu thế giới địa ngục qua những lăng kính khác

Cổ đức thường nói “Dương gian âm phủ đồng nhất lý”, nghĩa là cõi dương và cõi âm, nguyên lý đều giống nhau (đồng nhất). Dương gian là chỉ cho thế gian cõi dương (thế gian chịu ảnh hưởng mặt trời) và âm phủ là chỉ cho thế giới cõi âm (thế giới không chịu ảnh hưởng mặt trăng). Theo Duy Thức Học, thế giới cõi dương là chỉ cho thế giới ngoại cảnh (cảnh giới hiện ra bên ngoài), thế giới cõi âm là chỉ cho thế giới trong nội tâm A Lại Da (Tạng Thức). Dương gian âm phủ đồng nhất lý, chính là ám chỉ cho thế gian này có những cảnh giới nào mà chúng ta đã tham quan qua đều có mặt đầy đủ trong nội tâm A Lại Da của chúng ta, thí dụ chúng ta tham quan thành phố Hà Nội, thành phố Huế, thành phố Sài Gòn, thành phố Nam Hàn, thành phố San Jose ở nước Hoa Kỳ… tất cả những thành phố đó đều có mặt trong nội tâm A lại Da của chúng ta, đây là nói lên ý nghĩa dương gian âm phủ đồng nhất lý.

Cũng từ ý nghĩa này, chúng ta có ý niệm rằng, thế gian có những trại tù để nhốt những kẻ phạm tội thì nơi thế giới cõi âm cũng có những địa ngục để đối trị những kẻ tội ác; thế gian này có những kẻ du đãng cõi dương thì thế giới cõi âm cũng có ngạ quỷ du đãng cô hồn; thế gian này có những loại súc sanh thì thế giới cõi âm cũng có những loại súc sanh giống như thế.

LĂNG MỘ ĐÁ XANH RÊU ANH QUÂN – SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO GIA TỘC CỦA QUÝ KHÁCH!

Lăng mộ đá Xanh Rêu – Mẫu Lăng mộ đá xanh rêu Đẹp Anh Quân

Thế giới địa ngục là nơi để đối trị tánh tội của chúng sanh, còn trại tù ở thế gian là nơi chỉ đối trị tướng tội của chúng sanh; tướng tội là những tội lỗi do lời nói và hành động gây tạo, còn gọi là tội lỗi của thân nghiệp và khẩu nghiệp; riêng tánh tội là những tội lỗi do tâm ý chủ mưu xúi dục, còn gọi là tội lỗi của ý nghiệp. Con người có thể thoát khỏi trại tù nơi thế gian về tướng tội của thân nghiệp và khẩu nghiệp, nhưng không thể toát khỏi trại tù của địa ngục nơi nội tâm về tánh tội của ý nghiệp.

Thế giới địa ngục là thế giới của nội tâm không phải là thế giới của ngoại cảnh và cũng không ảnh hưởng chút gì nơi thế giới ngoại cảnh, trường hợp này cũng giống như chúng ta đang nằm mơ, tâm chúng ta chun vào thế giới mộng mơ đi du ngoạn, chúng ta lái xe chở bạn đi khắp thành phố trong mơ, trong lúc đó, chúng ta lái xe không đụng giường của chúng ta đang ngủ, không đụng nhà của chúng ta ở, không đụng thành phố của chúng ta đang sống, khi tỉnh lại chúng ta mới biết mình đang nằm mơ.

LĂNG THỜ ĐÁ NINH BÌNH – Nơi tinh hoa hội tụ!

Tổng hợp 20 Mẫu Lăng thờ đá (Long đình đá) cho Khu lăng mộ đá đẹp hiện nay

Cũng trong tinh thần dương gian âm phủ đồng nhất lý, ngược lại âm phủ có những hiện tượng gì thì trên dương gian cũng có những hiện tượng đó, như có những chúng sanh chịu ảnh hưởng mặt trời, nghĩa là họ sống nhờ ánh sáng mặt trời thì mới thấy đường, mới sinh hoạt và khi về đêm thì họ không thấy đường, họ không sinh hoạt và họ đi ngủ, cụ thể như con người… chỉ sinh hoạt ban ngày, không sinh hoạt ban đêm, đây chính là nguyên lý; có những loại chúng sanh chỉ sinh hoạt về ban đêm và có ảnh hưởng với mặt trăng, như về loài súc vật gồm có: loài dơi, loài chim quốc, loài cú mèo….;

Còn như về loài ngạ quỷ, những loại này do nghiệp báo tham lam, ích kỷ, bỏn xẻn, keo kiết cực thịnh tạo nên, họ cũng sống về ban đêm và cũng ảnh hưởng mặt trăng giống như các loài súc vật nói trên. Theo Thuận Chánh Lý Luận, quyển 21 giải thích: vị trí cảnh giới của họ rất rộng lớn trải khắp nhân gian, chúng sanh ngạ quỷ có nhiều loại như:

– Quỷ Vô Tài, là những loại quỹ và miệng của chúng nó có đầy lửa, có loại miệng của chúng nó nhỏ như kim, có loại miệng của chúng nó bay mùi hôi thúi.

– Quỷ Thiển Tài, là những loài quỷ có long nhọn như kim, có lông bay mùi hôi, có long làm cho chúng nó bị bệnh hoạn.

– Quỷ Đa Tài, là những loài quỷ chuyên môn đi góp nhặt, tích lũy tài vật bằng mọi hình thức.

Quỷ Đa Tài là danh từ chung, trong đó gồm có ba loại:

Khí Quỷ, là những loại quỷ chuyên môn đi nhận tài vật cúng bái của người đời. Những loài quỷ này, người đời thường gọi là Ma, nhất là chúng nó thường thân cận với bà con để kiếm ăn.

Thất Quỷ, là những loại quỷ chuyên môn đi lấy những tài vật bị thất lạc của loài người bỏ quên và khiến loài người không thể tìm lại được.

Cot da dong tru duoc lap ghep tu 4 vien da lon nguyen khoi
Cột đá đẹp đá xanh rêu Granite – Đây là mẫu Cột đá đồng trụ được lắp ghép cho KCN Nam Cầu Kiền

Đại Khí Quỷ: là những loại quỷ vô cùng hung bạo chuyên môn giết người để hút máu, để cướp đoạt tài vật…, nhất là giết người bắt làm nô lệ và phục dịch cho chúng. Những loại quỷ này gồm có: Quỷ Dạ Xoa, Quỷ La Sát, Quỷ Tỳ Xá…

Để chứng minh, hiện nay, nơi thành phố Orange County và thành phố San Jose, có hai nhà sang trọng, trong nhà có ba bốn phòng bỏ trống từ lâu không ai dám mướn, vì trong hai nhà đó có ma, ban đêm thường hiện hình đe doạ chủ mướn nhà, khiến họ phải bỏ nhà đi mướn nơi khác.

Vị trí của những thế giới này, theo như Kinh Địa Tạng ở rải rác khắp trong lòng núi Thiết Vi nơi Nam Thiệm Bộ Châu, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, những người sống trong đó không biết gì về ánh sáng mặt trời và mặt trăng, cũng giống như loài cá sống sâu dưới đáy biển và chỗ đó không có chút nào ánh sáng mặt trời mặt trăng, chúng nó nếu lên tới mặt biển là không thấy đường và bong bóng của nó liền bị bể mà chết, khác hơn loài rùa…chúng nó sống giao thoa với thế giới loài người và thế giới loài cá, nghĩa là chúng nó lên bờ sống cũng được và xuống dưới nước sống cũng được, cũng có chỗ gọi thế giới của loài rùa là Trung Giới. Cho nên thế giới địa ngục cũng được gọi là thế giới U Minh và Bồ Tát làm giáo chủ thế giới đó gọi là: U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

TỔNG HỢP MẪU MỘ ĐÁ TRÒN ANH QUÂN, CAO CẤP, BỨT PHÁ TIÊN PHONG HIỆN NAY!

Mộ đá tròn, Mẫu Mộ đá tròn đẹp, Lăng Mộ đá tròn

Tóm lại, Kinh Địa Tạng là bộ kinh có thật của chính Đức Phật Thích Ca thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi để giới thiệu cho mẹ và các vị vua trời nói trên. Bộ Kinh này được Đức Phật giảng lại cho đại chúng lúc bấy giờ nghe và từ đó được kết tập thành một trong những Kinh Tạng. Tiếp theo có thể khẳng định thế giới địa ngục là thế giới có thật qua sự chứng minh của Kinh Địa Tạng, của Kinh Vu Lan và cũng có thật qua những dữ kiện vừa trình bày trên; thế giới địa ngục nhất định phải có, chính là trại tù khổng lồ của tâm linh nhằm để đối trị những tội lỗi về ý nghiệp của chúng sanh; chúng sanh tù tội mặc dù thoát khỏi trại tù của thế gian, nhưng không thể thoát khỏi trại tù địa ngục của tâm linh.

HT. Thích Thắng Hoan

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình