Có một nghệ nhân cả tuổi thơ gắn liền với điêu khắc, chế tác đá mỹ nghệ. Có một doanh nghiệp mà luôn thổi hồn vào từng viên đá để gìn giữ truyền thống của ông cha bao đời để lại. Đó chính là Đá mỹ nghệ Anh Quân, mà ở đó chúng tôi gọi là “Giá trị bền vững mai sau”. Mộ đá ĐẸP, cao cấp tại Ninh Bình./.