Google Map Here
Trang chủ / Từ khóa bài viết "cây sal"

cây sal

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật – Lăng Mộ Đá ĐẸP Anh Quân

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật – Lăng Mộ Đá ĐẸP Anh Quân
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật - Lăng Mộ Đá ĐẸP Anh Quân siêu tầm: Ngày nào giới luật còn nghiêm minh, ngày ấy vẫn còn vững chãi, nguyên vẹn lòng kính trọng của giới cư sĩ và tất cả chúng sanh đến các vị. Ngày ấy Tăng Đoàn hưng thịnh. Đấng Toàn Giác biết đã đến lúc sắp kết thúc kiếp sống này của Ngài. Nhưng trước khi nhập diệt, Đức Phật muốn ban đến các vị đệ tử tỳ kheo những lời dạy cuối...
Chi tiết
Top
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
error: Bản quyền thuộc Đá mỹ nghệ Anh Quân!!!