Nghi thức tang lễ, những điều cần chuẩn bị khi tiến hành tang lễ?