Mẫu nhà thờ họ 7

Mẫu nhà thờ họ 7- Đây là mẫu nhà thờ họ sử dụng cột đá tròn, bậc tam cấp đá, và chân tảng đá (chân tảng đá kê cột gỗ). Ngoài ra nhà thờ có thể bổ xung thêm Cuốn thư đá, Lư hương đá và bát hương đá ở sân.

Mau Nha tho ho - Gom Bac tam cap da nha tho va Cot da nha tho ho
Mau Nha tho ho – Gom Bac tam cap da nha tho va Cot da nha tho ho
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình