Khu lăng mộ đá tại Quỳnh Côi – Thái Bình

Đây là khu Mộ Đá của gia đình Bác Phạm Tiến Luật làm cho Bố mẹ Vợ đã mất tại nghĩa trang Thôn Địa Linh Xã Quỳnh Minh Quỳnh Côi Thái Bình. Có thể nói đây là ngôi Mộ Đá lớn nhất Việt Nam. Các hạng mục sử dụng Đá mỹ nghệ trong công trình của nhà bác Phạm Tiến Luật đó là: mộ tổ đá, mộ đá đơn, lan can bằng đá, và cuốn thư đá.

Lan can đá - Bờ Bò Đá
Lan can đá – Bờ Bò Đá
Mẫu Bờ Bò Bằng Đá, Lan Can Đá Khu Lăng mộ hoặc Nhà thờ họ, Đình Làng, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ, Các công trình kiến trúc Đá mỹ nghệ.
Mẫu Bờ Bò Bằng Đá, Lan Can Đá Khu Lăng mộ hoặc Nhà thờ họ, Đình Làng, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ, Các công trình kiến trúc Đá mỹ nghệ.
Mo Da Dep
Mo Da Dep
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình