Sập đá nguyên khối Anh Quân

Sập đá nguyên khối Anh Quân – Sập đá tự nhiên, Sập đá Tùng – Trúc – Cúc – Mai của Đá mỹ nghệ Anh Quân chế tác từ đá xanh nguyên khối tự nhiên.

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình