Mẫu Lăng thờ đá (lăng đá, long đình đá) đẹp cho Lăng Mộ đá

Long đình đá hay Lăng thờ đá (am thờ đá) là một hạng mục thờ chung của toàn bộ Khu Lăng mộ đá. Nói như vậy Quý khách có thể hình dung được sự quan trọng, sự quyết định của LONG ĐÌNH ĐÁ (LĂNG THỜ ĐÁ) của một khu lăng mộ đá đẹp, hoàn hảo, … Đọc tiếp Mẫu Lăng thờ đá (lăng đá, long đình đá) đẹp cho Lăng Mộ đá