Trên Ngôi Mộ Đá Nên Đặt Những Đồ Như Thế Nào Cho Phù Hợp – Lăng Mộ đá Anh Quân

Trên các phần Mộ Đá chúng ta không nên đặt quá nhiều đồ , sẽ làm cho ngôi mộ bị rối. Chúng ta nên đặt những đồ thờ thật sự cần thiết như lư thắp hương, và các bộ đồ thờ đó cũng không nhất thiết phải gắn keo chặt xuống mộ. Làm như vậy sẽ rất khó về sinh phần mộ đá về sau này.

Chi tiết Quý khách tham khảo trong Video dưới đây của Chuyên gia Anh Quân

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình