TRUYỆN CÚNG LỄ CẦU XIN – Lăng mộ đá đẹp Anh Quân

Trước đây, ở trên một ngọn núi có một ngôi chùa thờ một vị Thần. Mọi người trong vùng đều truyền tai nhau rằng, vị Thần này vô cùng linh nghiệm. Những người có lòng tin vào Thần chỉ cần thành tâm thành ý cầu nguyện sẽ được Thần từ bi cứu giúp- Mẫu Lăng mộ đá đẹp Anh Quân Ninh Bình!

Lang tho da Ngu quan la mau thiet ke dien hinh cua Nghe nhan tre Anh Quan
Lang tho da Ngu quan la mau thiet ke dien hinh cua Nghe nhan tre Anh Quan
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình