Tuệ giác của Đức Phật – Mẫu Lăng Mộ đá đẹp Anh Quân cho gia đình, dòng họ.

Hôm nay nhân ngày Đại lễ Phật đản cũng là ngày vui của Tăng Ni và Phật tử, tôi sẽ nhắc lại những đặc điểm nổi bật trong đời sống của Đức Phật. Mong rằng quý vị nghe hiểu và ứng dụng tu hành, xứng đáng là người đệ tử đi theo con đường Phật đã đi, làm những việc Phật đã làm.

Nói về cuộc đời của Đức Phật, nếu kể đầy đủ theo dòng lịch sử thì quá dài không thể nói hết. Ở đây tôi chỉ nêu những điểm quan trọng từ khi Ngài phát tâm xuất gia đến lúc thành đạo và giáo hóa chúng sanh. Nương theo giáo lý chân thật Ngài để lại, chúng ta học tập và thực hành theo để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Khi Đức Phật còn là Thái tử Tất-đạt-đa, một hôm Ngài đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến cảnh già bệnh chết của con người. Về đến hoàng cung, lòng Ngài nặng trĩu niềm ưu tư, trăn trở, bất an. Suốt đêm Ngài không ngủ được vì trằn trọc suy nghĩ. Tại sao con người sanh ra, lớn lên có gia đình, con cái và cuối cùng phải chịu già bệnh chết. Lần lượt lớp người đi trước, lớp người đi sau đều như vậy.

Sanh già bệnh chết là một quy luật đương nhiên, mọi người phải chấp nhận, không ai chối cãi được. Nhưng riêng Thái tử không chấp nhận điều đó. Ngài cho rằng con người có quyền thoát khỏi quy luật này, vì thế Ngài quyết chí tìm lối đi để chinh phục sanh tử. Lẽ ưu tư đó khiến Thái tử không thể yên lòng tiếp tục sống trong hoàng cung. Mấy ngày liên tiếp Thái tử quên ăn bỏ ngủ, luôn luôn thao thức chí nguyện làm sao cứu mình và chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cuối cùng Ngài quyết định từ giã vương cung, vào chốn rừng sâu tìm thầy học đạo.

Con người có mặt trên thế gian, ai rồi cũng cảm nhận được thân phận của mình. Sanh ra, lớn lên rồi già chết. Ai cũng biết mình sẽ chết nhưng lại không thể an lòng khi cái chết đến. Hầu hết chúng ta đều chịu chết trong sự đau khổ, buồn tủi chứ không biết làm sao thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy bà con quyến thuộc lần lượt ra đi, chúng ta xót xa thảm não. Nhưng chừng vài ba hôm lại vui vẻ chạy theo mọi ngũ dục của thế gian. Ít người chịu nhớ ngày mai mình sẽ chết, bởi vì họ cứ nghĩ mình sống lâu sống mãi. Do ham sống nên tới chừng sắp chết đau khổ không cùng. Nghe nói tới cái chết, người ta coi như một đại họa trong cuộc đời. Tuy nhiên, dù có tìm đủ mọi cách để trốn tránh cũng không sao tránh khỏi.

Niêm hoa vi tiếu
Niêm hoa vi tiếu

Khi Đức Phật cảm nhận rõ sự đau khổ của con người vì sanh tử, Ngài nhất quyết phải làm sao chinh phục được sanh tử. Trong quá trình tìm đạo và học đạo, trước hết Ngài gặp những vị tu tiên dạy về Tứ thiền và Tứ không sanh lên các cõi trời. Tất cả kết quả rốt ráo của các vị thầy chỉ dạy lại, Ngài đều chứng đạt hết. Như Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cho tới Phi tưởng phi phi tưởng xứ… những địa vị tu chứng này đối với Ngài chưa phải cứu kính, chưa đúng mục tiêu Ngài nhắm vì còn trong sanh tử.

Cuối cùng Ngài từ giã tất cả vào rừng tu khổ hạnh. Ròng rã suốt sáu năm mà vẫn chưa đạt ý nguyện. Ngài chuyển sang lối tu trung đạo, đến dưới cội bồ-đề thiền định suốt bốn mươi chín ngày đêm. Đến đêm thứ bốn mươi chín khi sao Mai vừa mọc, tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh, liền chứng Tam minh, Lục thông… Ngang đó Ngài tuyên bố giải thoát sanh tử, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

[100+] Mẫu Lăng mộ đá đẹp 2021, Báo giá Lăng mộ đá 2021 [Mới nhất]

Đức Phật chứng Thiên nhãn minh thấy rõ đời quá khứ của mỗi chúng sanh. Sanh ra trong gia đình nào, tạo nghiệp lành hay dữ, hiện tại như thế nào, sau khi chết sẽ ra sao. Ai có mặt ở đây đều mang vết tích của quá khứ và những gì gây tạo trong đời hiện tại, sẽ được tiếp nối ở tương lai. Sự hiện diện của tất cả chúng ta ngày nay không phải chuyện ngẫu nhiên, cũng không do ai sắp đặt ngoài mình. Trong kinh kể một đoạn nhân duyên ngoại đạo tới hỏi Phật:

– Thưa Cù-đàm, tại sao trên nhân gian có người sống lâu có người chết yểu, có người nghèo khổ có người giàu sang, có người ngu si có người trí tuệ. Điều này do ai sắp đặt?

Phật trả lời:

– Không ai sắp đặt hết. Chỉ vì nghiệp mình đã tạo khiến bị chi phối như vậy.

Vị ngoại đạo hỏi tiếp:

– Do tạo nghiệp gì sanh ra bị chết yểu? Do tạo nghiệp gì lại được sống lâu?

Phật dạy:

– Vì ưa giết hại chúng sanh nên phải chịu quả báo bị chết yểu. Ngược lại, người không giết hại chúng sanh sẽ được sống lâu.

– Tại sao có người sanh ra trong cảnh giàu sang, có người sanh ra trong cảnh nghèo nàn?

– Vì đời trước biết bố thí, giúp đỡ người nghèo đói nên bây giờ được sanh trong gia đình giàu sang. Đời trước ích kỷ, nhỏ mọn nên bây giờ phải sanh trong gia đình nghèo nàn.

– Tại sao có người thông minh, có người dốt nát?

– Do đời trước hiếu học, siêng năng cần mẫn tìm tòi, hỏi han nên đời này thông minh trí tuệ, ngược lại là người dốt nát.

Mẫu Lăng mộ đá, Giá Lăng Mộ đá đẹp năm 2021

Đức Phật kết thúc rằng, con người là chủ tạo nghiệp cũng là nhân tố thừa kế nghiệp mình đã tạo. Thí dụ, lúc nhỏ tám chín tuổi chắc chắn không có ai biết ghiền thuốc, ghiền rượu hoặc ghiền trầu. Sau này lớn lên tập hút chơi mỗi ngày một điếu. Tập quen lâu dần thành ghiền, tới chừng thiếu thuốc ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ngửi mùi thuốc từ xa là thèm không chịu nổi. Một khi đã huân tập thành nghiệp, nó có sức mạnh chi phối, lôi kéo mình tiếp tục tạo nghiệp nữa. Trước làm chủ tạo nghiệp, sau bị nghiệp dẫn đi. Tự mình tập thành thói quen tạo nghiệp rồi bị nghiệp chi phối. Vì không biết điều này nên lúc khổ người ta kêu trời kêu đất, than thân trách phận. Hiểu đạo rồi chúng ta mới thấy ngày xưa si mê bây giờ cười và trả quả thôi, đâu có gì phải buồn giận.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ

Con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy cặn kẽ, tường tận cho tất cả chúng ta. Người biết được điều đó, tu có kết quả nhất định mang ơn Phật, không bao giờ quên. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ chia sẻ.

Mỗi năm đến ngày Phật đản, chúng ta vui mừng hướng về Đức Phật, thành kính đảnh lễ ân đức giáo hóa của Ngài. Vì lòng từ bi thương xót chúng sanh còn đang trầm nịch trong trầm luân sanh tử, Đức Phật dùng đủ phương tiện để giáo hóa. Tùy tâm tánh và căn cơ của từng chúng sanh mà Phật có phương pháp chỉ dạy phù hợp. Làm sao cho chúng sanh thấy rõ manh mối của luân hồi và manh mối của giải thoát. Trọng tâm ý nghĩa những lời Phật dạy tựu trung trong ba điểm chánh.

Điểm thứ nhất, Phật dạy chúng ta sống trong cõi đời này đúng ý nghĩa là phải có lòng từ bi và trí tuệ. Mọi người biết thương yêu, giúp đỡ, bảo vệ, bênh vực nhau. Chỉ cho nhau thấy đâu là chánh tà, thiện ác, hay dở. Làm sao hướng dẫn mọi người đều được sáng suốt, thấy lẽ phải, chân lý một cách rõ ràng tường tận, khả dĩ đời sống hiện tại và tương lai mới tươi sáng hơn.

Những Mẫu mộ đá ĐẸP phổ biến hiện nay do Đá mỹ nghệ Anh Quân chế tác

Điểm thứ hai, Đức Phật dạy sanh tử không phải chỉ một đời này. Sau khi mạng chung còn tiếp tục luân hồi nhiều đời nữa. Muốn đời sau được vui vẻ tốt đẹp, Phật dạy chúng ta chọn lấy một lối đi cho mình. Muốn trở lại làm người tốt, phải quy y Tam bảo và giữ tròn năm giới cấm. Năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu say sưa. Đó là nhân tố xứng đáng làm người tốt trong hiện tại và tương lai.

Tiến cao hơn một bước nữa, Phật dạy muốn sanh lên cõi trời phải giữ tròn mười điều lành, tức là tu pháp Thập thiện. Thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời hung ác. Ý có ba: bớt tham, bớt sân, bớt si. Giữ được mười điều lành chắc chắn sanh cõi trời không nghi.

Đức Phật thấy tường tận nhân quả nghiệp báo của mỗi chúng sanh nên dùng phương tiện chỉ cho chúng ta biết. Mỗi người tùy căn cơ của mình, tự chọn pháp tu thích hợp cho mình. Ban đầu tu từ Ngũ giới đến Thập thiện, điểm cứu kính rốt sau là chinh phục được sanh tử, bằng cách tu các pháp như Tứ đế, Quán vô ngã, Quán mười hai nhân duyên hoặc nhận được ông chủ bất sanh bất diệt ngay nơi mình.

Tóm lại, tu là để chinh phục được sanh tử, đạt đến cái vui tuyệt đối. Con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy cặn kẽ, tường tận cho tất cả chúng ta. Người biết được điều đó, tu có kết quả nhất định mang ơn Phật, không bao giờ quên. Trong ngày Phật đản, tôi nhắc lại những điểm quan trọng này để quý vị cùng nhớ và cảm trọng ân đức sâu dày của Đức Phật. Mỗi năm chúng ta làm lễ tưởng niệm Ngài, là khắc ghi công ơn trời biển khó có thể đền đáp cho xứng cho đủ. Mong tất cả quý Phật tử hiểu rồi ứng dụng tu, làm sao thoát khỏi cái khổ sanh tử, vĩnh viễn an vui.

Hòa thượng Thích Thanh Từ / Báo Giác Ngộ

Người chết đi về đâu sau khi mất – Lăng Mộ đá Ninh Bình

#10+ Mẫu Mộ đá đẹp phổ biến hiện nay

Kích thước Mộ đá chôn cất 1 lần (an táng 1 lần) chuẩn phong thủy

Mẫu Mộ đá chôn một lần

Mộ một lần hay mộ hung táng là mộ an táng theo hình thức đào sâu chôn chặt, thường mộ phần sẽ được người thân trong gia đình chuẩn bị trước; mộ với kích thước lớn, bề thế và được nhiều gia đình, dòng họ lựa chọn gần đây.

Mẫu Mộ đá xanh rêu Granite, Mộ đá cao cấp Anh Quân năm 2021.

Mẫu Mộ đá đơn đẹp

Mộ đơn hay còn gọi là Mộ tam sơn, là mộ phổ biến nhất hiện nay tại các khu lăng mộ; mộ cho một người, được cấu tạo lắp ghép từ các phiến đá dày dặn, có thể giật tam cấp, bia đá mộ có thể theo thiết kế thẳng phẳng hoặc tựa ngai,...

Mẫu Mộ đá hoa cương - Mộ đá Granite đẹp, trang trọng năm 2022

Mẫu Mộ đá hoa cương

Mộ hoa cương hay Mộ đá granite - Mẫu mộ được chế tác từ đá granite (đá hoa cương) cao cấp, nguyên khối, có thể là đá Bình Định hoặc đá nhập khẩu Ấn Độ chất lượng cao. Mẫu mộ thường thiết kế thẳng phẳng, hiện đại Châu Âu.

Mo da mot mai vom cao cap

Mẫu Mộ đá mái vòm đẹp

Mộ mái vòm là mộ một mái, thiết kế biến thể của Mộ đơn tam sơn, mẫu mộ với phần bia mộ có mái theo hình cung vòm, giúp mộ phần trở nên ấm cúng hơn, mang tính phong thủy hơn so với mộ đơn không mái.

Mẫu mộ đá đôi đẹp Anh Quân hai mái năm 2020

Mẫu Mộ đá đôi đẹp

Mộ đôi hay còn gọi là mộ phu thê, đôi khi có mộ ba người (bốn, năm người); mộ dành cho mối quan hệ vợ - chồng, được nhiều gia chủ lựa chọn cho Ông Bà, Cha Mẹ thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn, mãi mãi bên nhau.

Mộ công giáo đá đẹp thuộc dòng sản phẩm mộ đá đẹp của Mộ đá cao cấp Anh Quân

Mẫu Mộ công giáo đẹp

Mộ công giáo (Mộ thiên chúa giáo), là mẫu mộ dành cho người theo Đạo Thiên Chúa giáo khi trở về với Chúa. Mộ giống mộ thường, tuy nhiên mang hoa văn đặc trưng như: Cây Thánh Giá, Chùm Nho, Thiên Thần,...

Mộ đá tròn xanh rêu nguyên khối - Một mẫu thiết kế Mộ đá nổi tiếng của Nghệ nhân trẻ Anh Quân

Mẫu Mộ đá tròn đẹp

Mộ tròn (mẫu mộ tròn) mang tính phong thủy âm phần sâu sắc, mộ thường lựa chọn cho Ông Bà (Cha Mẹ), khu lăng mộ hai ngôi; Mộ được đục trạm nguyên khối, dày dặn, hoa văn SEN đầm hoặc Cánh SEN, tranh Tứ Quý,...

Thiet ke khu Lang mo dep

Mẫu Mộ đá có mái đẹp

Mộ có mái (hai, ba, năm, bẩy mái), số mái thường tỉ lệ và cân đối với kích thước mộ, mái theo mái ngói ống hoặc ngói vẩy, hoặc băm nhám. Mộ có mái mang tính cổ kính và bề thế cho mộ phần hơn mộ tam sơn,....

Khu Lăng mộ tại Tĩnh Gia Thanh Hóa, công trình khẳng định Thương hiệu của Đá mỹ nghệ Anh Quân.

Mẫu Mộ tổ đẹp

Mộ tổ được nhiều gia tộc lựa chọn hiện nay khi cải tạo khu mộ họ; Mẫu Mộ thường là mộ tròn to hoặc dạng mộ quây tựa ngai, kích thước lớn hoặc thiết kế theo kiểu lăng thờ tam quan cánh phong hoặc mộ bát giác,...

Khu lăng mộ đá đẹp, tiêu biểu của nghệ nhân trẻ Anh Quân với Mộ đá Bát giác nguyên khối. Đây chính là sản phẩm hội tụ tinh hoa của những nghệ nhân làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống kết hợp với khoa học công nghệ. Để tạo nên một sản phẩm không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc mà còn giá trị về nghệ thuật với độ bền vững mãi theo thời gian!

Mẫu Mộ đá bát giác

Mộ bát giác (8 cạnh) hay Mộ lục giác (6 cạnh) là biến thể của Mộ hình tròn; Mộ với hoa văn Tứ Quý; Tứ Linh; Thường sử dụng cho khu Lăng Mộ 2 ngôi cho Ông Bà/Bố - Mẹ; hoặc khu lăng mộ tổ 1 ngôi. Kích thước Mộ tùy thuộc vào kích thước, diện tích khu lăng mộ.

Mẫu Mộ đá xanh rêu nguyên khối - Đẳng cấp thượng lưu hiện nay của Nghệ nhân trẻ Anh Quân thiết kế.

Mẫu Mộ đá đẹp

Đá Mỹ Nghệ Anh Quân sở hữu nhiều mẫu thiết kế Mộ đá đẹp theo nhiều phong cách khác nhau như: Mộ giả cổ băm bạt, triện cổ đỉnh cao; Mộ trạm hoa văn truyền thống mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy; hay Mộ thiết kế thẳng - phẳng, kẻ chỉ mang phong cách Châu Âu hiện đại,...

Ngoi Mo da tua ngai - Thiet ke an tuong cua Nghe nhan tre Anh Quan

Mẫu Mộ đá xanh rêu đẹp

Đá xanh rêu là dạng đá nằm sâu dưới lòng đất, hình thành từ rất lâu so với đá xanh đen tự nhiên. Vì vậy, đá xanh rêu rất già đá, nục nạc, thớ đá rất mịn, chắc rắn, được ví như nhóm đá loại 1 hiện nay. Mộ xanh rêu hoa văn sắc nét, tinh tế và bền vững hơn rất nhiều.

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình