Lối vào lăng mộ bố trí hai cột trụ đá vuông 50 bằng đá hoa cương (đá granite) Bình Định.

Lối vào lăng mộ bố trí hai cột trụ đá vuông 50 bằng đá hoa cương (đá granite) Bình Định.

Lối vào lăng mộ bố trí hai cột trụ đá vuông 50 bằng đá hoa cương (đá granite) Bình Định.

Lối vào lăng mộ bố trí hai cột trụ đá vuông 50 bằng đá hoa cương (đá granite) Bình Định.

Both comments and trackbacks are currently closed.