Học lái xe ô tô tại Ninh Bình

HỌC LÁI XE HẠNG B1 TẠI NINH BÌNH

Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô tại Ninh Bình – hạng B1, B1 (số tự động).

Hạng B1: Cấp cho những người không hành nghề lái xe, được điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Hạng B11: Cấp cho những người không hành nghề lái xe, được điều khiển các loại xe sau đây:

Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi;

Ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

>>> 120 tình huống Mô phỏng giao thông

HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 NINH BÌNH

GPLX Hạng B2 là bằng lái cho phép điều khiển xe ô tô dưới 3,5 tấn và các loại xe quy định ở giấy phép lái xe hạng B1. Đây cũng là bằng ô tô được nhiều người người đăng ký thi nhất hiện nay. Theo đó Hạng B2 điều khiển các loại xe sau đây:

– Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi của người lái;

– Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn;

– Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn;

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG C Ở NINH BÌNH

Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

– Ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng, ôtô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt, tải về và update Phần mềm mô phỏng lái xe V1.2.3

Theo đó, với giấy phép lái xe hạng C, tài xế có thể lái những loại xe sau đây:

– Ôtô tải (tính cả ôtô tải chuyên dùng), ôtô chuyên dùng có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên;

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải từ 3,5 tấn lên;

– Ôtô chở người đến 09 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi cho người lái xe);

– Ôtô chuyên dùng có trọng tải dưới 3,5 tấn;

– Ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng có trọng tải dưới 3,5 tấn;

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải dưới 3,5 tấn.

>>> Chi tiết Học lái xe ô tô Ninh Bình

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình