Hoành phi câu đối với những Câu đối hay cho Cuốn thư đá, Cột đá Nhà thờ tổ

Hoành phi câu đối với những Câu đối hay cho Cuốn thư đá, Cột đá Nhà thờ tổ,… hay Câu đối Lăng mộ đá do Nghệ nhân trẻ Anh Quân tổng hợp.

1) Môn đa khách đáo thiên tài đáo
Gia hữu nhân lai vạn vật lai

mén    tà    kè    dào    tiān    cái    dào
门    沓    客    到    天    才    到

jiā    yǒu    rén    lái    wàn    wù    lái
家    有    人    来    万    物    来

Lược dịch:
Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến
Nhà có người vào lắm vật vào
Ðôi câu đối dán trong sân nhà :

2) Sơn thủy thanh cao xuân bất tận
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

shān    shuǐ    qīng    gāo    chūn    bù    jìn
山    水    青    高    春    不    尽

shén    xiān    yuè    qū    jǐng    cháng    shēng
神    仙    乐    曲    景    长    生

Lược dịch:
Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi
Thần tiên vui thú cảnh đời đời
Những câu đối dán trong nhà :

3) Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường

Lược dịch:
Trời thêm năm tháng, tuổi thêm thọ
Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà

4) Tổ tôn công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương

Lược dịch:
Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh
Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay

Toàn cảnh công trình Xây dựng Lăng mộ đá đẹp bằng Đá xanh rêu granite nguyên khối, cao cấp tại tỉnh Thái Bình năm 2020 của Đá mỹ nghệ Anh Quân.
Toàn cảnh công trình Xây dựng Lăng mộ đá đẹp bằng Đá xanh rêu granite nguyên khối, cao cấp tại tỉnh Thái Bình năm 2020 của Đá mỹ nghệ Anh Quân.

tiān    dì    bù    zī    jī    shàn    zì    rán     shàn5) Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc
Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn

Lược dịch:
Xuân như cẩm tú, người như ngọc
Khách chật trong nhà, rượu hết chung

6) Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh
Lộc tiến vinh hoa phú qúy xuân

Lược dịch:
Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh
Lộc nảy vinh hoa phú qúy xuân

7) Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình an nhật

Lược dịch:
Năm năm xuân như ý
Tuổi tuổi ngày bình an

8) Nhập môn tân thị kinh luân khách
Mãn tọa dai đồng cẩm tú nhân

Lược dịch:
Vào cửa toàn khách kinh luân
Ngồi chơi toàn người cẩm tú

Tổng hợp các câu đối hay khi làm Lăng mộ đá, Mộ đá cho cha mẹ, họ tộc

9) Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức
Khải hậu nhân,trường phát kỳ tường

Lược dịch:
Nhớ tổ tiên, đẹp điều nhân đức
Tin cháu con bền sự lạ hay

10) Thảo ốc an cư, tích kim quang đắc đức
Bố y tùy phận, cầu phúc đức lai tài

Lược dịch:
Nhà cỏ ở yên, tích kim quang được đức
Áo vải an thân, cầu phúc đức đến tài

11) Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện
Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh

Lược dịch:
Trời đất vô tư, làm điều thiện tự nhiên được thiện
Thánh hiền có dạy, lo tu thân có thể được vinh

天    地    不    咨    积    善    自    然     善

shèng    xián    yǒu    jiào    xiū    shēn    kě    yí    róng
圣    贤    有    教    修    身    可    宜    荣

12) Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật, vinh hoa phú qúy lai

Lược dịch:
Năm mới, hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân, vinh hoa phú qúy về

13) Ðịa sinh tài, thế nghiệp quang huy
Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái

Lược dịch:
Ðất sinh tài nghiệp đời sán lạn
Trời ban phúc, nhà tiếng tốt tươi

Lăng thờ đá Ngũ Quan - một thiết kế đặc sắc, rất riêng của Nghệ nhân trẻ Anh Quân
Lăng thờ đá Ngũ Quan – một thiết kế đặc sắc, rất riêng của Nghệ nhân trẻ Anh Quân

14) Phúc mãn đường, niên tăng phú qúy
Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

Lược dịch:
Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có
Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa

15) Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai

Lược dịch:
Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền

16) Tiên tổ phương danh lưu quốc sử
Tử tôn tích học hiển gia phong

Lược dịch:
Tiên tổ danh thơm ghi sử nước
Cháu con tích học nổi cơ nhà

Kích thước Mộ đá chôn cất 1 lần (an táng 1 lần) chuẩn phong thủy
Kích thước Mộ đá chôn cất 1 lần (an táng 1 lần) chuẩn phong thủy


17) Liên tọa đài tiền hoa hữu thực
Bồ đề thụ thượng qủa thanh nhàn

Lược dịch:
Tòa sen đài trước hoa đầy đủ
Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn

18) Đa lộc, đa tài, đa phú quý
Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm

Lược dịch:
Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải
Gặp thời, được lợi, được lòng người
Một câu đối Nôm :

19) Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc
Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Ða

Lược dịch:
Ngũ phúc lâm môn … còn thiếu
Tam nguyên khai thái … có thừa

Mẫu Lăng mộ đá, Giá Lăng Mộ đá đẹp năm 2021

20) “Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ
Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường”

Lược dịch:
Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ
Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà

tiān    zēng    suì    yuè    nián    zēng    shòu
天       增         岁    月       年       增         寿

chūn    mǎn    gān    kūn    fù    mǎn    táng
春         满        乾      坤      富     满      堂

 

10 CÂU ĐỐI LĂNG MỘ ĐÁ HAY

Quý vị rất hay bắt gặp các câu đối ở cổng khu lăng mộ, hoặc được chạm khắc ở hai bên cột lăng thờ đá nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, coi trọng tổ tiên, dòng họ. Có rất nhiều câu đối hay được sử dụng hiện nay. Trong bài viết này ĐÁ MỸ NGHỆ ANH QUÂN xin giới thiệu tới Quý khách hàng 10 câu đối hay nhất sau đây:

1, Nơi cát địa tổ tiên an nghỉ.
Chốn mộ phần con cháu viếng thăm.

2, Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước.
Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

3, Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ
Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

4, Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả.
Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

Khu Lăng Mộ Đá xanh rêu cao cấp nhất năm 2020 của nghệ nhân trẻ Anh Quân
Khu Lăng Mộ Đá xanh rêu cao cấp nhất năm 2020 của nghệ nhân trẻ Anh Quân

5, Tổ đức cao minh tư phú ấm.
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.
(Phúc ấm nhớ về tổ đức sáng.
Nhân hòa thờ mãi, việc cháu con.)

6, Phiến niệm truy tư truyền bản tộc.
Bách niên hương hỏa ức tiên công.
(Tấm lòng tìm hiểu về dòng họ
Trăm năm hương hỏa nhớ công xưa.)

7, Công đức lưu truyền thiên cổ niệm.
Thạch bi ký giám ức niên hương
(Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ
Bia đá khắc ghi muôn thuở thơm.)

8, Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh.
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh.
(nghìn năm thịnh tổ tiên xưa tích đức.
Trăm đời vinh, con cháu được nhờ ơn)

Lăng Mộ Đá chôn cất 1 lần (táng 1 lần) cao cấp của Nghệ nhân trẻ Anh Quân
Lăng Mộ Đá chôn cất 1 lần (táng 1 lần) cao cấp của Nghệ nhân trẻ Anh Quân

9, Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh.
Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.
(Họ hàng tôn quý, chẳng phai mờ công danh muôn thuở.
Tổ miếu linh thiêng, còn tỏa sáng phúc đức nghìn thu)

10, Mộ tiền đông hải thiên trùng lãng.
Lăng hậu trường sơn vạn nghiêm phong.

 

Mộ đá cao cấp Anh Quân bằng đá xanh rêu chất lượng nhất hiện nay
Mộ đá cao cấp Anh Quân bằng đá xanh rêu chất lượng nhất hiện nay
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình