Lan can bằng đá đẹp

Lan can bằng đá đẹp – Đây là Lan can đá đẹp của khu lăng mộ nhà bác Hải, một Việt Kiều Mỹ. Có thể nói và đánh giá đây là một khu LĂNG MỘ ĐÁ Tư gia lớn nhất ở Hải Dương. Bên trong khu lăng mới có một ngôi mộ của thân phụ Bác Hải .Khi Cụ mất Con cháu đặt Cụ vào một cỗ quan tài của Đài Loan sản xuất nên có kích thước rất to, không giống như các cỗ áo quan mà Việt Nam sản xuất. Với quan niệm đào sâu chôn chặt, không sang cát mà để nguyên mộ Cụ như thế rồi làm mộ luôn bên trên nên ngôi Mộ Đá của Cụ rất to. Tuy là mộ đơn nhưng kích thước lên đến 1,76m x 3,22m x 3,80m. So với các ngôi mộ làm bằng đá khác thì đây là ngôi mộ thuộc dạng đặc biệt.

Khu lang mo dep co Lan can da DEP do Anh Quan - Ninh Binh
Khu lăng mộ đẹp có Lan can đá ĐẸP do Anh Quan – Ninh Bình
Lan can da - cua lang mo da DEP cao cap
Lan can da – cua lang mo da DEP cao cap
Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình