Lời phật dạy về báo hiếu cha mẹ: Vận may tối thượng ở ngay chữ Hiếu

Nghe Lời phật dạy về báo hiếu cha mẹ để bạn chợt nhận ra rằng chẳng cần phải đi cầu may ở đâu xa cả, chỉ cần báo hiếu cho đấng sinh thành của mình là đủ. Chia sẻ và tổng hợp bởi Lăng Mộ đá gia đình, bố mẹ và dòng họ SỐ 1 VIỆT NAM của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân.

Mẫu Lăng mộ đá, Giá Lăng Mộ đá đẹp năm 2021

Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất và gần như bất cứ người con nào cũng muốn tìm cách báo hiếu cha mẹ đáp đền ân nghĩa sinh thành. Thế nhưng để thực hiện tâm hiếu và hạnh hiếu một cách trọn vẹn thì không mấy ai làm được.

Sống ở đời, có lòng hiếu đã khó, thực hiện nó lại càng khó hơn bởi không phải ai cũng có đầy đủ phước duyên để phụng dưỡng và kính thờ cha mẹ như ý của mình.

Có một tiền kiếp, Phật là người con bất hiếu. Khi chết ngài đọa vào địa ngục. Ở đó, ngài thấy những chúng sinh kêu la thảm thiết, thân như cây lửa, đầu đội vòng lửa.

loi phat day ve bao hieu cha me

Ngài hỏi cai ngục “Những kẻ ấy tạo tội gì mà bị hình phạt ghê gớm đó?”. Quỉ ngục đáp “Tội bất hiếu”. Ngài rúng động, hỏi tiếp “Bao giờ những người đó mới hết bị tội báo”.

“Chừng nào có một người con bất hiếu khác xuống thay thì nó sẽ hết”. Nói rồi, vòng lửa liền bay chụp lên đầu ngài. Ngài đau đớn và phát đại nguyện “Tôi nguyện chịu thay tất cả những thống khổ này. Nguyện trên đời này đừng ai bất hiếu để phải đọa vào đây nữa”. Vừa phát đại nguyện xong thì vòng lửa cũng vừa mất. Cảnh địa ngục cũng mất”.

Cuộc sống bộn bề, chúng ta còn nhiều lo toan và đôi khi việc hiếu thuận với cha mẹ tạm thời gác lại. Điều này cũng dễ dàng cảm thông nhưng trớ trêu thay là không có cái gì chờ đợi chúng ta cả. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ để chúng ta có thể giảm bớt sai phạm mình có thể gây ra:

loi phat day ve cach bao hieu dang sinh thanh

1. Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp: “Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng”.

2. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.

3. Vui thay hiếu kính Mẹ
Vui thay hiếu kính Cha
Vui thay kính Sa môn
Kính bậc Thánh vui thay.

[100+] Mẫu Lăng mộ đá đẹp 2021, Báo giá Lăng mộ đá 2021 [Mới nhất]

4. Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế, xuống nhân gian thì làm Thánh Vương.

5. Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh.

6. Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng.

7. Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết.

8. Cha mẹ là Phạm Thiên
Bậc đạo sư đời trước
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến cháu con
Do vậy bậc hiền trí
Đảnh lễ và tôn trọng
Dâng thức ăn nước uống
Vải mặc và giường nằm
Thoa bóp cùng tắm rửa
Với sở hành như vậy
Đời này người hiền khen
Đời sau hưởng Thiên lạc.

9. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong.

10. Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề, đó là cách báo ân rốt ráo.

11. Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn…. sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa…

Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên.

Mẫu Mộ đá xanh rêu quây tựa ngai đẹp Anh Quân Ninh Bình

12. Giữa các loài hai chân

Chánh giác là tối thắng
Trong các loài con cái
Hiếu thuận là tối thắng.

13. Vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ

Giả như có ai gặp lúc đói khát, phá hoại thân thể, cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ.

Vì cha mẹ mà trăm kiếp nghìn đời, đâm tròng con mắt, cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thâncũng không trả nổi công ơn cha mẹ.

Dù vì cha mẹ, đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ.

14. Người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.
– Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
– Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
– Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai.

Mẫu Mộ đá Tam Sơn đẹp Đá Mỹ Nghệ Anh Quân Ninh Bình

15.

– Cung kính và vâng lời cha mẹ.
– Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.
– Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.
– Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.
– Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời.

16. Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà.

Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà.

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình